OSTATNÍ PRODUKTY

Vyvinuli jsme produkty pro urychlení zrání kompostu, pro optimální provoz čistíren odpadních vod i produkty pro zlepšení samočistících procesů vody rybníčků a jiných vodních ploch. Nabízíme produkty BioAktiv pro kompost, BioAktiv pro vodu a BioAktiv pro čistírny odpadních vod. BioAktiv pro kompost slouží především pro urychlení zrání kompostu a zmírnění zápachu. BioAktiv pro vodu aktivuje samočistící schopnost vody, navyšuje obsah kyslíku ve vodě a zlepšuje vodní flóru i faunu. Pro průmyslové i ekologické čistírny jsme vyvinuli produkt BioAktiv pro čistírny odpadních vod, který podporuje rozklad organických látek a snižuje tvorbu škodlivých plynů.

Rádi Vám poradíme

NAPSAT ZPRÁVU

BioAktiv pro kompost – pro urychlení zrání kompostu

Napomáhá k rychlejšímu uzrání kompostu. Rozklad organických látek probíhá mnohem rychleji a je doprovázen menším zápachem.

více o produktu

BioAktiv pro vodu

Aktivuje přirozený čistící proces, navyšuje obsah kyslíku ve vodě a zlepšuje podmínky pro vodní flóru i faunu.

více o produktu

BioAktiv pro čistírny odpadních vod

Podporuje aerobní rozklad organických látek, snižuje hodnotu CBS a tvorbu škodlivých plynů.

více o produktu