Dotace

AktiCalc
2020

Dotace Akticalc 2020

700 Kč/t

700 Kč/t

Granulovaný vápenec
IV. generace

více info

Granulovaný vápenec s
HOŘČÍKEM a MIKROELEMENTY

více info

Efektivním systémem vápnění AktiCalc za dotovanou cenu pomáháme zemědělcům pečovat o půdu.

BEZ BYROKRACIE | PODPORA PŮDY v ČR | APLIKACE VLASTNÍ TECHNIKOU

Dotace 2020 (odběr 2020)

AktiCalc 4.500 Kč > 4.000 Kč/t
SuperMag 4.900 Kč > 4.400 Kč/t

Dotace 2020 -2022 (min. 6 kamionů)

AktiCalc 4.500 Kč > 3.800 Kč/t
SuperMag 4.900 Kč > 4.200 Kč/t

Podmínky dotace:

  • Objednání do 18. srpna 2020
  • První odběr(y) v roce 2020
  • Minimální odběr 1 kamion = 24 tun (dotace 2020)
  • Minimální odběr 6 kamionů (dotace 2020-2022)
  • Platba ve splatnosti

AktiCalc i SuperMag jsou využitelné v ekologickém zemědělství.
Mají certifikaci KEZ.

Postup čerpání dotace:

  • 3. Zaplaťte ve splatnosti.
  • 4. Čerpejte dotaci formou dobropisu.

Proč dotujeme vápnění?

Zemědělské půdy v ČR jsou z hlediska pH velice problematické. Nízké pH půd se na produkčních plochách projevuje čím dál výrazněji ve snížení výnosů i menší využitelnosti minerálních hnojiv, což je umocněno i extrémnějším průběhem počasí v posledních letech. Následky můžeme pozorovat v kolísavých výnosech hospodářských plodin či silném nedostatku krmení pro hospodářská zvířata. Problém je ale naštěstí možné i snadno řešit, pokud chceme.

Proto jsme se rozhodli dotovat cenu VÁPNĚNÍ

Odkaz na celý článek vápnění půdy