BioAktiv CZ

Doporučení na jaro 2024

ŘEPKY

Řepky byly ve velké většině zasety v optimálním agrotechnickém termínu. Sucho do poloviny října působilo na růst kořenového systému, který mohutněl až do konce roku 2023 kdy začala agronomická zima, která zatím trvala do 24. 1. 2024. Většina řepek půjde do jarního období ve fázi silné přízemní růžice. Předpokládané střídání mrazivých nocí a denních teplot kolem 10 °C v souvislosti s dostatkem půdní vláhy zapříčiní pohyb půdy a potrhání vlásečnicových kořenů. Proto bude vhodné v první jarní aplikaci podpořit jejich rychlou obnovu a umožnit maximální příjem naaplikovaných hnojiv z první regenerační dávky. To bude platit nejen u řepek, ale i u ozimých obilnin.

Dobré a střední řepky

T1: AktiFer SuperPhos 1 l/ha + AktiFer Grow 1 l/ha (v případě poškození kořenů) + AktiFer S 1 l/ha (TM s insekticidem)

 • Ozdravení/dezinfekce a utilizace N
 • Příprava na stres díky prekurzoru hydroxyprolinu a prolinu (mráz/sucho)
 • Podpora regenerace kořenů
 • Rychlý vstup do rostliny včetně systémového insekticidu (Acetamiprid) diky epinu

T2: AktiFer Green 1 l/ha + AktiFer S 1 l/ha (TM s fungicidem)

 • Dodání mikro živin
 • Velká energie ve formě aminokyselin, vitamínů
 • Okyselení jíchy (pH přípravku 2,5-4)
 • Podpora tvorby a udržení generativních orgánů
 • Udržení výnosového potenciálu

Slabé řepky

T1: AktiFer Grow 2 l/ha (TM s insekticidem)

 • Pro zamokřené půdy s nedostatkem kyslíku použijte PlantAktiv v dávce 1 kg/ha
 • Podpora zakořenění + regenerace kořenů než řepka přejde do butonizace
 • Dodání B v neutrálním pH

T2: AktiFer SuperPhos+Cu 1 l/ha + AktiFer S 1 l/ha (TM s insekticidem / fungicidem)

 • Ozdravení/dezinfekce a utilizace N
 • Příprava na stres díky prekurzoru hydroxprolinu a prolinu (mráz/sucho)
 • Rychlý vstup do rostliny včetně systémového insekticidu (Acetamiprid) – epin

T3: AktiFer Green 1 l/ha + AktiFer S 1 l/ha (TM s fungicidem)

 • Dodání mikro živin
 • Velká energie ve formě aminokyselin, vitamínů
 • Okyselení jíchy (pH přípravku 2,5-4)
 • Podpora tvorby a udržení generativních orgánů
 • Udržení výnosového potenciálu

OZIMÁ PŠENICE | OZIMÝ JEČMEN

Ozimy se sely v září do velkého sucha a často do hrudovaté půdy. Následovalo dlouhé a nevyrovnané vzcházení. Následný podzim pomohl i větším úhrnem srážek, ale na řadě míst i díky kratšímu dni nedosáhl požadovanému stavu porostů. Často nejsou porosty dobře zakořeněné (obzvlášť ty později seté) a průběh zimy po novém roce, kdy došlo ke střídání teplot u pod -10°C obvykle bez sněhové pokrývky bude mít za následek potrhání mělkých kořenů, především kořenového vlášení. Bude důležité v brzkém jaře nepodcenit regeneraci kořenů i u slibných porostů k udržení zdravé a silné rostliny. Tam kde se povedlo dosáhnout dobrého zakořenění (hlavně u brzy setých) je větší listová plocha, kde je riziko chorob a zde jednoznačně volit ozdravení – ranné pšenice a ozimý ječmen.

Silné ozimy

T1: AktiFer SuperPhos + Cu 0,6 l/ha + AktiFer Grow 1 l/ha (v případě regenerace kořenů) + AktiFer S 1 l/ha (TM s regulací)

 • Ozdravení/dezinfekce a utilizace N
 • Příprava na stres díky prekurzoru hydroxprolinu a prolinu (mráz/sucho)
 • Podpora regenerace kořenů / zesílení odnoží

T2: AktiFer Green 1 l/ha + AktiFer S 1 l/ha (TM s fungicidem)

 • Udržení výnosového potenciálu
 • Dodání mikro živin
 • Velká energie ve formě aminokyselin, vitamínů
 • Podpora tvorby a udržení generativních orgánů

Střední a slabé ozimy

T1: AktiFer Grow 2 l/ha + AktiFer S 1 l/ha (TM s CCC)

 • Podpora zakořenění + regenerace kořenů a vlášení
 • Dodání Mn na silný odnožovací uzel
 • Lehké ozdravení díky Cu
 • pro lepší dynamiku regenerace slabých ozimů použijte PlantAktiv 1 kg/ha

T2: AktiFer SuperPhos 0,6 l/ha + AktiFer S 1 l/ha (TM s regulací)

 • Ozdravení/dezinfekce a utilizace N
 • Příprava na stres díky prekurzoru hydroxprolinu a prolinu (mráz/sucho)

T3: AktiFer Micro 1 l/ha / Green 1 l/ha / Macro Extra 2 l/ha + AktiFer S 1 l/ha (TM s fungicidem)

 • Podpora v intezivním růstu a nalévání zrna
 • Menší poměr zadiny v klasu

Systémově

 • síra: Řešte síru pomocí AktiFer S, AktiFer Element S-800, AktiSoil S – hlavně olejniny (řepka, mák, slunečnice) – 0,5 – 1 l/ha s každým vstupem, 2 l/ha v době lepení do řepek, 1l/ha s fungicidem na praporec do potravinářských pšenic. V poměru nejjednodušší a nejlevnější intenzifikační prvek do technologie
 • Akti pH pro úpravu vody a zvýšení účinnosti herbicidů a insekticidů.

JAŘINY

Doporučení k jařinám je zatím obecné a bude se ještě upřesňovat s ohledem na nástup jara a následné zakládání porostů.

Obecně

 • T1: Plantaktiv 1 kg/ha s herbicidem po zasetí pro zvýšení příjmu živin a urychlení vzcházejících porostů
 • Plodiny s delší vegetací a intenzitou: T2+: AktiFer Grow/Green/Micro pro podporu intenzivního růstu a dodávání mikroprvků (cukrová řepa, mák, brambory)
 • T3+: AktiFer SuperPhos+Cu jako fungicidní clona, zvýšení mrazuvzdornosti a odolnosti vůči vysokým teplotám

Systémově

 • síra: AktiFer S, S-800, AktiSoil S
 • stimulace a mikroprvky: Green 1 l opakovaně – stimulace a prevence chorob za 150 do vstupu, případně Micro 0,5 – 1 l opakovaně
 • Akti pH pro úpravu vody a zvýšení účinnosti herbicidů a insekticidů.
 • Upozornění: Jarní plodiny jsou citlivé na kvalitní herbicidní ochranu, platí hlavně pro mák a cukrovou řepu.

MÁK

 • T1: PlantAktiv 1 kg + herbicid – aktivace půdy, příjem živin, stimulace přes půdu
 • T2: Green 1 l + močovina – zrychlení regenerace po fytotoxicitě herbicidů
 • T3+: SuperPhos+Cu 1 l + Micro 0,5 l – ochrana proti plísni, odolnost mrazu, využití dusíku

CUKROVÁ ŘEPA

 • T1: Plantaktiv 1 kg/ha + herbicid – aktivace půdy, příjem živin, stimulace přes půdu, rychlejší zapojení porostu
 • T3: Grow + herbicid – dodá rostlině B a P, stimuluje intenzivní růst
 • T4+: SuperPhos+Cu + fungicid – posiluje fungicidní clonu, zvyšuje odolnost vůči teplotám, snižuje spotřebu vody

BRAMBORY

 • T1: PlantAktiv 1 kg/ha + herbicid – aktivace půdy, příjem živin, stimulace přes půdu
 • T2: Green 1 l – Případně opakovaně v dávce 0,5 až 1 l. Podpora intenzivního růstu a prevence plísní
 • T3+: SuperPhos+Cu 1 l + Micro 0,5 l – ochrana proti plísni, odolnost mrazu, využití dusíku

JARNÍ JEČMEN

 • T1: PlantAktiv 1 kg/ha + Grow 2l – aktivace půdy, aktivace rostliny, zakořenění, rychlé odnožení
 • T2: SuperPhos + Cu – dezinfekce proti padlí, hnědým skvrnitostem a rzi, zvýší odolnost vůči přísušku

KUKUŘICE

 • T1: PlantAktiv pro rostliny 1 kg/ha – aktivace půdy, zpřístupnění živin, možno s herbicidem
 • T2: SuperPhos 0,6 l/ha + AktiFer Mikro 0,5 l/ha – vysoký obsah Zn, mikroprvků, utilizace N a dodání P

SLUNEČNICE

 • T1: PlantAktiv 1 kg/ha s herbicidem do 5-6. listu – aktivace půdy, příjem živin, stimulace přes půdu
 • T2+: SuperPhos+Cu / Element S – plíseň ve druhé polovině vegetace, zvýší odolnost vůči přísušku

SÓJA

 • T1: PlantAktiv 1 kg/ha – aktivace půdy, příjem živin, stimulace přes půdu, podpora zakořenění a počátečního růstu

HRÁCH

 • T1: PlantAktiv 1 kg/ha – stimulace růstu s malou listovou plochou, podpora včasného zapojení porostu
 • T2: Micro 1 l / Green 1 l – výška porostu 15 – 20 cm / před květem s insekticidem, zvýšení odolnosti přísušku