Project Description

Když pro nás skončí povinnosti v tradiční rostlinné výrobě, věnujeme se rádi rybolovu na našich dvou soukromých rybnících na kraji obce Martinice v okrese Hodonín. V roce 2018 nás na Jižní Moravě trápilo dlouhé období sucha a horka, to se podepsalo nejen na porostech, ale také na objemu a kvalitě vody v našich rybnících. Postupně, jak se sucho prohlubovalo a situace se zhoršovala, začaly nám v rybnících hynout ryby. Hledali jsme řešení, jak tomuto stavu zabránit. 

  Po dobrých zkušenostech s přípravkem PlantAktiv pro rostliny od firmy BioAktiv CZ v rostlinné výrobě, jsme se rozhodli vyzkoušet, na doporučení odborného poradce přípravek BioAktiv pro vodu. 

Efekt přípravku se dostavil cca po 4 – 5 týdnech. V té době nám pomohlo také počasí, ale bylo zjevné, že přípravek zafungoval, jak bylo avizováno. Díky aplikaci přípravku se do vody dostal opět kyslík, byly podpořeny samočistící a aerobní procesy a ryby nám přestaly hynout. 

V porovnání se zkušenostmi z okolních rybníků, kde docházelo k masivnímu úhynu ryb, jsme rádi, že se nám podařilo zachránit naši rybí obsádku.