Project Description

Po pozitivní zkušenosti s rozpouštěním kejdových jímek, jsme se rozhodli také pro rozpuštění usazeniny v jímkách u výkrmu krůt. V jímkách jsou oplachové vody, trus krůt a podestýlka. S odborným poradcem ze společnosti BioAktiv CZ jsme naplánovali celkem tři aplikace do jímky. První aplikaci jsme provedli 1. června 2018. Produkt BioAktiv pro kejdu a hnůj jsme rozmíchali v čisté vodě ve fekálu a aplikovali hadicí do jímky. Druhou dávku jsme využili stejným způsobem o měsíc později, konkrétně 2. července 2018. Osvědčilo se nám, že po vypuštění fekálu je vhodné natáhnout zpět obsah jímky a následně jej vypustit zpět. Výsledkem je výrazně lepší promíchání. Plánovanou třetí dávku jsme nestihli aplikovat, protože loňské žně proběhly v dřívějším termínu než je obvyklé, a tak jsme v srpnu již jímku začali vyvážet. Stav po dvou aplikacích byl následující: na první pohled bylo viditelné, že se rozpadl jednolitý sediment na takzvané ostrůvky a hustou vyčerpatelnou hmotu. Aplikace tedy i v tomto případě splnila svůj účel. V dalším turnusu provedeme tři dávky.