Project Description

reference od ZEOS Prostř. Lipka – pšenice ozimá, tritikale, žito, oves, ječmen jarní, hrách