Project Description

Jarní podpora a regenerace
V této části sezony je nejzásadnějším tématem jarní přihnojování a zakládání jarních
porostů. Pracovat musíme hlavně s počasím, očekávaným výnosem a mírou rizika. Zásadní
je proto včasnost, efektivita a účinnost.
Hlavním cílem v ozimých porostech pšenic a řepek je dodat dostatečné množství živin v
optimální termín pro intenzivní regeneraci. V těchto podmínkách je ideální aplikace
PlantAktivu pro intenzivnější a rychlejší uvolnění dobře přijatelných forem živin z minerálních
a organických hnojiv. PlantAktiv zpřístupňuje živiny v přijatelných formách v optimální fázi
jejich intenzivního odběru a podpořit tak růst i lepší využití aplikovaných hnojiv. Díky lepšímu
využití živin mají rostliny rychlejší start a lépe regenerují. Rostliny zároveň na aplikaci reagují
lepší tvorbou kořenového systému, což dále zlepšuje příjem vody a živin a zvyšuje jejich
odolnost vůči dalším stresům. PlantAktiv je tak ideální pro maximální využití potenciálu
porostů a kvalitních odrůd a pro lepší využití minerálních a organických hnojiv. Zároveň je
jeho použití agronomicky snadné, lze ho snadno míchat v tank mixu s pesticidy i většinou
listových hnojiv.
Ze stejného důvodu se PlantAktiv využívá v jarní části sezóny i v jařinách. Všeobecně díky
optimalizaci výživy podporuje start a odolnost jarních ječmenů, řepy, kukuřic i mnoha dalších
jarních plodin.V jarních ječmenech PlantAktiv podporuje hlavně start a zakořenění porostu. V
5ti letých pokusech společnosti Selgen a.s. či Spolku pro ječmen a slad má PlantAktiv díky
zvýšení výnosu stabilní rentabilitu, což potvrzuje každoročně v praxi u stovek našich
zákazníků. Ideální je aplikace ve standardní dávce společně s herbicidem od počátku do
konce odnožování. U cukrové řepy je hlavním přínosem lepší využití organických i
minerálních hnojiv a zlepšení odolnosti a regenerace hlavně při herbicidních stresech či
přísušku. Aplikace probíhá v termínech T2-T3 společně s herbicidní ochranou. U kukuřic při
aplikaci s herbicidem zvyšuje příjem NPS z minerálních i organických hnojiv, podporuje
intenzitu kořenového vlášení a výrazně zvyšuje schopnost rostlin přijímat živiny a vodu z
aktuálních srážek a zvyšuje tak jejich odolnost vůči stresům i výnos. Z dlouhodobých
výsledků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je jasně patrné navýšeni výnosu u
kukuřic v jednotlivých ročnících mezi 7-11%. Což potvrzuje dlouhodobé výsledky z provozu,
kde v průměru aplikujeme PlantAktiv na zhruba 140 000 ha orné půdy ročně.
Obrovskou výhodou v jarní části sezóny je již zmiňovaná možnost aplikace PlantAktivu
společně s herbicidní ochranou, bez dopadu na její účinnost, což výrazně usnadňuje využití
a zařazení do agrotechniky bez dalších nákladů na aplikaci (PlantAktiv je možno aplikovat se
všemi pesticidy, morforegulátory a většinou listových hnojiv). Zároveň je díky zmiňovaným
vlastnostem jedním z ideálních prostředků jak dosáhnout nižších nakladů na 1t produkce a
zlepšit tím ekonomiku pěstování jednotlivých plodin.

Efektivní ochrana a listová výživa
V další fázi porostů je zásadní i jejich ochrana a výživa. Přirozeně mají vyšší
obranyschopnost porosty rychlejší, silnější s lepší základní výživou, což podporuje aplikace
PlantAktivu při startu jarní vegetace. Při přímé pesticidní ochraně je zásadní její účinnost a
vzhledem k vysokým investicím do postřiků je důležitá správná volba přípravků i jejich
správná aplikace. Pro optimální účinnost je vhodná mimo jiné úprava pH postřikové jíchy,
kde využijeme Akti pH. Samotná úprava je snadná a s minimální investicí, ale výrazným
dopadem na účinnost pesticidů.
V tomto systému je vhodné volit i správná listová hnojiva, která dokážou efektivně dodat
rostlině potřebné živiny v citlivou fázi a případně během výrazného sucha kdy není rostlina
schopna přijímat živiny z půdy. Naše řada hnojiv AktiFer se vyznačuje vysokou koncentrací a
využitelností živin díky optimálnímu množství adjuvantů, chelataci a ideálnímu množství
mikroelementů a využití technologie nanočástic. Zároveň se jedná o jediná hnojiva v Evropě
s růstovým hormonem EPIN pro zvýšení výkonnosti rostlin (stimulace růstu,
obranyschopnost a příjem živin). Díky těmto vlastnostem jsou tato listová hnojiva vhodná pro
efektivní foliární výživu (široká škála makro i mikroelementů, síra, fosfor a měď) a zároveň
díky obsahu adjuvantů a technologii nanočástic výrazně zvyšují vstřebatelnost a účinnost
pesticidů. V případě plodin s vyšším odběrem síry je možné volit mezi síranovou i
elementární formou síry s ohledem na snadnost aplikace, případně na potřebu podpory
účinnosti fungicidních aplikací, kde je optimální náš Aktifer Element S-800.
Ve zkratce se v jarní fázi věnujeme hlavně synergickým aplikacím pro maximální
zefektivnění minerální i listové výživy a vícestrannou podporu účinnosti pesticidní ochrany s
využitím některých principů integrované ochrany. To vše s cílem zvýšení a stabilizace
výnosu, snížení nákladů na chemickou ochranu díky jejímu zefektivnění a celkové zvýšení
ziskovosti produkce. Pro více informací je ideální kontaktovat jednoho z našich odborných
poradců, který pro Vás vypracuje řešení na míru na základě Vašich potřeb a systému
hospodaření.