Project Description

Moderní a ziskové trendy ve výživě a ochraně rostlin

Zemědělství v současnosti asi neprochází nejhojnějším obdobím v dějinách, ale nejhůř rozhodně také
není. Současný stav kolísajících výnosů, klimatických změn a snižujících se cen komodit je na jednu
stranu náročné prostředí pro podnikání, na druhou však nutí k zamyšlení nad stávajícími postupy a je i
motorem inovace. V oboru je možné pozorovat velké množství poznatků, které nás mohou posunovat
dále, je však potřeba vůle k jejich zavádění a současný stav je pro to ideální. BioAktiv CZ se novým
trendům, hlavně ve výživě, intenzivně věnuje již od roku 2011 a jsme proto schopni našim více jak
700 partnerům každoročně pomáhat k lepším výsledkům. Pro podzim 2019 jsme opět rozšířili naše
portfolio produktů, tak abychom uspokojili maximum potřeb v měnících se podmínkách
ekonomických i klimatických.
Zakládání porostů
V předešlých dvou článcích (12 a 28.8.) jsme se věnovali problematice úpravy pH půdy, zakládání
porostů, stimulace v prvních fázích růstu a lehce i listové výživě v průběhu podzima. Všechno s
ohledem na maximální úsporu a efektivitu všech zásahů.
Krátké připomenutí: V případě nevyhovujícího pH půdy je základ ho upravit do přijatelných hodnot,
jinak je investice do hnojiv neefektivní. Jejich využitelnost klesá o desítky procent a zároveň kyselé
prostředí omezuje v růstu hospodářské plodiny a naopak podporuje v růstu plevele. Prodražuje se nám
proto i herbicidní ochrana a udržení kulturní plodiny na kyselém pozemku, pro ni v podstatě
nepřirozeném stanovišti, je výrazně dražší z hlediska výživy i ochrany! Pro rychlou korekci pH je
ideální použít POLCALC III. Generation granulovaný vápenec v dávce 500 kg/ha. Půdní pH
upravuje rychle a efektivně a je možné ho aplikovat i do vzešlých porostů.
Při vyhovujícím pH je zásadní zpřístupnit živiny v maximální míře ve vhodný termín a zároveň
podpořit rostlinu v počátečním růstu. To vše pro maximální využití investice do hojiv, osiv i práce a
pro zvýšení výnosového potenciálu a idolnosti porostu. Chyby v tomto období mají výrazný výnosový
dopad a zároveň prodražují i další práci s porostem. Ideální je proto přimoření pesticidní a výživové,
pro výživu využijeme AktiFer SEEDs + s optimálním poměrem makro a mikroelementů pro
optimální vzcházení. V počátku vegetace pak ideálně společně s herbicidním nebo insekticidním
ošetřením PlantAktiv pro rostliny pro zpřístupnění živin a podporu zakořenění na podzim.
PlantAktiv výrazně zvyšuje využitelnost minerálních hnojiv a díky podpoře zakořenění zvyšuje
odolnost stresu.
Listová výživa
U solidních porostů je dalším krokem listová výživa, která směřuje k optimálnímu stavu rostlin před
zimou. Pro tyto účely je ideální aplikace AktiFer Grow. Je to velice sofistikované a komplexní řešení
pro podzim. V jednom vstupu dodáme všechny na podzim klíčové živiny (N, P, B a Mn) a zároveň
rostlině poskytneme stimulační mix. Ten je zásadní hlavně pro překonání stresových podmínek na
podzim i v zimě a podporu příjmu živin. Fosfor a Bor jsou na podzim nepostradatelné pro správný
vývoj rostlin před zimou. Mangan zásadně ovlivňuje asimilaci živin, fotosyntézu a tvorbu kořenového
vlášení, dodává rostlinám nadstavbu pro kvalitní přezimování. Jedním vstupem tedy dokážeme
jednoduše řešit všechny potřeby porostu před zimou.

U horších porostů je potřeba podpořit hlavně intenzivní růst biomasy, tak aby měly rostliny šanci
přezimovat. Proto aplikujeme u řepek PlantAktiv (1kg/ha) pro nakopnutí porostu a po vytvoření
listové plochy 15 kg močoviny s 0,6l AktiFer SuperPhos + Cu s vysokým obsahem fosforu jako
rychlou energii a podporu růstu. U pozdějších výsevů pšenic vyčkáme na jarní aplikaci do
odnožujících porostů.
Při nedostatku síry, která je v posledních letech díky odsiřování v půdě v čím dál větším nedostatku,
je potřeba ji dodávat v průběhu celé vegetace. Základní dávku je dodáme v minerálních hnojivech,
většinou je však tato dávka nedostatečná. Proto je potřeba dodat ještě v citlivé fáze síru přes list, tak
aby rostlina mohla dobře metabolizovat dusík na podzim i na jaře. Doporučujeme přidat do některého
ze vstupů 1-2l AktiFer S, nebo AktiFer Element S-800. Je to levný a pro porost velice přínosný
zásah, který má i fungicidní efekt. Podpoříme tak zároveň i ochranu proti houbovým chorobám.
Ochrana a regulace
Porosty které se podařilo dobře založit je potřeba do zimy ještě efektivně uchránit před škůdci a
chorobami. Pro maximální účinnost insekticidů a herbicidů je nutné hlídat si podmínky při aplikacích
a zejména jde o povětrnostní podmínky a pH vody, kterou v postřiku používáme. Všeobecně je
chemie účinnější při nižším pH, je proto dobré vodu před použitím okyselit. Pro tento účel lze využít
Akti pH listové hnojivo s fosforem, které má velice nízké pH a zároveň obsahuje na podzim ceněný
fosfor.
Celkově je pesticidní ochrana velice nákladná a často je aplikována v tank mixech s listovou výživou.
Poté dochází k negativním interakcím mezi hnojivy a pesticidy, což snižuje jejich účinnost. Zvyšuje
se riziko ztrát a opravných aplikací, takže dochází k velkým finančním ztrátám. Proto je celá řada
AktiFer listových hnojiv vyrobena s pomocí moderních technologií a principů, které při společné
aplikaci pozitivně ovlivňují účinnost pesticidů. To hlavně díky velkému množství smáčedel a
adjuvantů, využití technologie nanočástic a cíleně nízkému pH všech hnojiv. Tyto technologie
zvyšují účinnost pesticidů a maximalizují využitelnost všech živin obsažených v našich hnojivech.
U řepek se na podzim musíme ještě věnovat regulaci. V případě dobrého průběhu je potřeba porost
brzdit, tak aby prošel zimou bez újmy. Zde máme hned několik možností jak porost razantně zarazit.
Je ale zajímavé se zamyslet i nad dopadem regulace na pohodu rostliny, tedy fytotoxicitou ošetření.
Zde je možné regulaci buď částečně (při ideálním průběhu počasí), nebo kompletně nahradit Florone
v dávce 0,4 l/ha. Florone v této aplikaci reguluje vegetační růst, neprojevuje se negativně na stavu
porostu a zároveň snižuje celkovou cenu podzimní regulace. Velice zajímavé je Florone i v
případě potřeby opakované regulace, kde je celková regulace opět levnější, s menším negativním
dopadem na pohodu porostu a vyřešíme problém s omezením opakovaných aplikací některých
účinných látek.
Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve Vašem regionu. Svého
poradce i více informací naleznete na www.bioaktiv.cz . Při osobním jednání Vám poskytneme
bezplatně řešení na míru podle Vašich potřeb. Mimo to bychom Vás rádi pozvali i k našemu stánku na
celostátním dni zemědělce v Kámeni 11. – 12.9.2019 kde proběhnou přednášky a individuální
poradenství předního českého fytopatologa Ing. Karla Říhy a významného poradce v zemědělství Ing.
Ladislava Černého Ph.D., kteří vám poskytnou cenné rady a doporučení pro péči o půdu a pěstování
plodin.