Project Description

BioAktiv CZ se již od roku 2011 v České republice zaměřuje na sledování inovativních technologií v
zemědělství a jejich uplatnění v praxi. Pro rok 2019 jsme představili i novou řadu moderních
listových hnojiv, která splňují nároky na vysokou odolnost a maximální účinnost. Pro podzim tuto
řadu dále rozšiřujeme o kvalitní mořidlo a listové hnojivo určené pro podzimní období.
V této fázi se soustředíme hlavně na dvě věci: Za prvé – vyrovnané vzcházení porostu a vytvoření
silného kořenového systému, který pomůže přezimování a na jaře se od něj porost může odrazit. Za
druhé – ochránit, kvalitně vyživit a do zimy dovést porost v optimální růstové fázi a síle pro dobré
přezimování.
Zakládání porostů
Z tohoto pohledu je zásadní hlavně kvalitní a efektivní základní výživa. Začít musíme už u pH půdy,
bez kterého je jakákoliv výživa, hlavně ta fosforem, neefektivní. Pro rychlou a snadnou optimalizaci
je v průběhu zakládání porostů možné aplikovat 300-700 kg/ha granulovaného vápence POLCALC.
Jde o vysoce kvalitní, snadno aplikovatelný granulovaný vápenec s rychlým účinkem
Po optimalizaci podmínek je důležité udělat maximum i pro co nejlepší polní vzcházivost. Základem
je kvalitní příprava a osivo. Pokud obojí máme, je ideální osivo kvalitně namořit. Proto jsme vyvinuli
mořidlo AktiFer Seeds +, který rostlině dodá vše potřebné pro fázi klíčení a vzcházení a pomůže ji
překonat i horší podmínky v průběhu podzimu.
Výživa a stimulace
Po optimalizaci pH a založení porostu je na řadě vyvážená minerální výživa s dostatkem dodaných, a
hlavně pro rostlinu dobře přijatelných forem živin. Důležitá je tvorba solidního kořene a dobrá
přijatelnost živin. Post emergentní aplikace PlantAktivu podporuje intenzivní zakořenění a
zpřístupňuje rostlinám N, P a S z minerálních a organických hnojiv, včetně posklizňových zbytků.
Tím dosáhneme lepšího využití minerálních hnojiv, silného porostu schopného dobře přezimovat a
vytvoříme hustý kořenový systém vhodný pro dobrý příjem živin během intenzivního jarního
přihnojování. A to vše díky podpoře aerobních procesů v půdě, takže zároveň podporuje i rozklad
posklizňových zbytků a hnoje a napomáhá lepší tvorbě humusu. Je proto vhodný i do systémů s
vyšším zastoupením organických hnojiv.
U pšenic řídíme přihnojení N hlavně půdními rozbory a potřebou rozkladu posklizňových zbytků. Od
počátku odnožování je ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny, který v porostech pomáhá
zpřístupnit N, P a S v dobře přijatelných formách, podporuje zakořenění a odnožení a napomáhá
lepšímu rozkladu posklizňových zbytků. U pozdějších výsevů je možné volit podzimní, nebo jarní
aplikaci, dle stavu porostu.
Dalším krokem je listová výživa, která směřuje k vytvoření solidního porostu před zimou. Proto do
porostu dostáváme specifický mix makro a mikroelementů, které rostlině pomáhají s intenzivním
růstem a přípravou na zimu. AktiFer Grow obsahuje ideální mix živin a aminokyselin, které rostlina
před zimou potřebuje. U řepek lze doporučit i přídavek 1-2l AktiFer Element S s vysokým obsahem
síry, který dodá dostatek S a zároveň má v porostu fungistatický efekt.
Z hlediska podzimní výživy je tedy zásadní mít optimální pH (POLCALC), aktivní půdní mikroflóru
(PlantAktiv) pro uvolňování živin a silný kořenový systém (PlantAktiv, Grow) pro jejich intenzivní

příjem, a to i z větších hloubek. Poté můžeme řešit dostatek všech potřebných makro i mikro elementů
pro optimální růst (Grow, Element S).
Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve Vašem regionu. Svého
odborného poradce i více informací naleznete na www.bioaktiv.cz