Project Description

Snadné a efektivní vápnění
Současný stav pH půdy je v rámci zemědělství v České republice nedostačující. Většina půd
spadá do kategorie slabě kyselé nebo kyselé. K tomuto stavu došlo zejména razantním
snížením vápnění v 90. letech cca o 90 % proti původnímu stavu. Vápník je přitom důležitý
pro lepší využitelnost živin či tvorbu struktury půdy a jeho nedostatek způsobuje i poruchy
růstu a vývoje kořenového systému.
Proč granulovaný vápenec?
Zvýšení obsahu vápníku v půdě je zásadní pro správný růst a vývoj rostliny a pro dobrý
zdravotní stav půdy. Ovlivňuje dostupnost dalších živin pro rostliny, zejména zvyšuje
přijatelnost fosforu. Vápnění dále zlepšuje půdní strukturu, fyzikální vlastnosti půdy,
zakořenění rostlin a biologickou aktivitu půdy. Podporuje tvorbu humusu a biologickou fixaci
dusíku hlízkovými bakteriemi. Zároveň je vápnění nepostradatelnou součástí péče o
rostliny, protože způsobuje snížení přijatelnosti toxických prvků rostlinou (kadmia, hliníku a
dalších).
Výhodou kvalitních granulátů je vysoký obsah vápníku, vysoká reaktivita a rychlost účinku s
optimalizací pH již v prvním roce po aplikaci. Stačí tedy výrazně nižší dávky, které je možně
v optimálním termínu aplikovat běžnými rozmetadly s nižší náchylností na povětrnostní
podmínky a úlet. Inovativní vápenec POLCALC III. Generation s 98 % granulovaného
křídového vápence se 100 % reaktivitou splňuje tyto parametry bezezbytku. Zároveň
neobsahuje příměsi lepidel ani slinovadla, proto se velmi dobře rozpouští a je vhodný i pro
ekologické zemědělství (certifikát KEZ).

Zvýšení výnosu a efektivnější výživa
Díky reaktivnosti, snadné aplikaci, rychlosti účinku je granulovaný vápenec Polcalc III.
Generation optimální variantou jak rychle a snadno upravit půdní podmínky a tím ovlivnit
pozitivně výnos a kvalitu produkce. Aplikace pomocí vlastní techniky navíc přináší větší
možnosti a časovou variabilitu. Z hlediska výživy je úprava pH a vápenaté hnojení základ.
Teprve poté je možné investovat do dusíkatých a NPK hnojiv tak, aby tyto investice měly
žádaný efekt. Při pravidelném používání granulovaného vápence Polcalc III. Generation se
100 % reaktivitou a 98% obsahem CaCO 3 dokážete docílit nejen udržení, ale také zvýšení
pH půdy na požadovanou úroveň, a to i v horní části půdního profilu, který je zásadní pro
příjem živin rostlinami. Zefektivňuje se tak využití dusíkatých a NPK hnojiv, do kterých jdou z
hlediska výživy nejvyšší investice. Zároveň je dosaženo ideálního prostředí pro růst
hospodářských plodin. Díky tomu lze dosáhnout lepší rentability a vyšších výnosů.
Doporučené dávkování je od 200 do 1000 kg/ha a aplikace je možná pomocí většiny
rozmetadel minerálních hnojiv jak před setím, tak i do vzešlých porostů. Proto je ideální také
pro vápnění luk.

Louky a pastviny
To je aktuální vzhledem k loňským problémům s produkcí krmiv. Jedním ze snadných kroků
ke stabilizaci výnosu travních porostů nebo vojtěšek je korekce pH. Nízké pH je u luk
častějším problémem než u orné půdy a vápnění je proto ideálně prvním krokem při
optimalizaci výnosu. Zásadní vliv má pH půdy i na kvalitu píce. Kvalitní druhy píce mají
celkem striktní nároky na pH a zároveň pro půdu a udržení humusu je zásadní udržení pH
nad 5. Zásadní výhoda Polcalc III. Generation při aplikaci na louky a pastviny je možnost
aplikace vlastním rozmetadlem, rychlé zvýšení pH, a tedy i zvýšení výnosu již v aktuální
sezoně a možnost aplikace na povrch bez zapravení.