Project Description

Jarní listová výživa porostů s BioAktiv CZ

Společnost BioAktiv CZ, s.r.o.
Již od roku 2011 se společnost BioAktiv CZ zaměřuje na sledování nejnovějších trendů a inovativních
technologií v zemědělské praxi v České republice. Po úspěšných produktech PlantAktiv pro rostliny a
Polcalc přináší v roce 2019 na Český trh revoluční řadu listových hnojiv pod vlastní značkou AktiFer.
Níže naleznete doporučení pro zařazení přípravků firmy BioAktiv CZ do agrotechniky jednotlivých
plodin, tipy pro zefektivnění základního přihnojení a pesticidní ochrany.

Jarní podpora a regenerace pomocí PlantAktivu pro rostliny

I po nepříliš dlouhé a mrazivé zimě, je v ozimých porostech pšenic a řepek nutné v optimálním
termínu dodat dostatečné množství živin. Hlavně dusíku, fosforu a síry. Zároveň je ale nutné dodat
tyto živiny ve formě, kterou dokáže rostlina co nejlépe přijmout a nebo zabezpečit jejich přeměnu.
Nejen proto, je v této fázi ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny, díky kterému dojde k
intenzivnějšímu a rychlejšímu uvolnění dobře přijatelných forem živin z minerálních i organických
hnojiv. Zvýší se tak procento využití aplikovaných hnojiv. Rostliny na tento zásah reagují tvorbou
většího kořenového systému, který má za následek zkvalitnění procesu odnožování a později vyšší
příjem vody. PlantAktiv je tak ideální pro maximální využití potenciálu dobře založených porostů a
kvalitních odrůd, případně do intenzivních agrotechnik.
Využití PlantAktivu v jarních plodinách se odráží zejména v krátké vegetaci, podpoře startu a zlepšení
ekonomiky u cílových plodin. Jarní ječmeny reagují na intenzifikační vstupy PlantAktivu společně s
prvním herbicidem podobně jako ozimá pšenice na podzim. Obilniny obecně si velmi rychle vytvoří
bohaté kořenové vlášení, začnou lépe odnožovat a posléze tvořit nadzemní část. Díky dobře
založenému kořenu jsou porosty méně náchylné na přísušek a další stresové faktory. V poslední řadě
dosahují lepších výnosů a také kvalitativních parametrů. Podobných výsledků dosahuje i v cukrové
řepě a kukuřicích. Aplikace u obou plodin probíhá v prvních fázích růstu, u kukuřic společně s
herbicidní ochranou, v cukrové řepě v termínech T2-T3.
Zemědělská praxe našich spokojených zákazníků dokazuje, že PlantAktiv má stabilní rentabilitu, což
potvrzují stovky tisíc aplikovaných hektarů ročně a dlouholeté pokusy Spolku pro ječmen a slad,
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České zemědělské univerzity v Praze, společnosti
Selgen a.s. a mnoha pokusných stanic po celé ČR.

Efektivní listová výživa s přípravky AktiFer

Během dalších fází růstu porostu je zásadní nejen jejich ochrana ale také správně zvolená a
načasovaná výživa. Proto je nutné pečlivě vybírat listová hnojiva, která dokáží efektivně dodat
rostlině potřebné živiny v citlivou fázi, případně během výrazného sucha V tomto období rostlina hůře
přijímá živiny z půdy. Revoluční řada hnojiv AktiFer se kromě využití nanočástic, vyznačuje vysokou
koncentrací a využitelností živin. Je tomu tak zejména díky optimálnímu množství adjuvantů,
chelataci živin a přesně zvolenému množství mikroelementů. Zároveň se jedná o jediná hnojiva v
Evropě s růstovým hormonem EPIN pro zvýšení výkonnosti rostlin (stimulace růstu, obranyschopnost
a příjem živin). Vlastnostmi, kterými se listová hnojiva AktiFer vyznačují jsou vhodná pro efektivní
foliární výživu (široká škála makro i mikroelementů, síra, fosfor a měď) a zároveň podporují účinnost
a prostupnost pesticidů se kterými jsou aplikovány.
Pro optimalizaci základní výživy doplňujeme AktiFer Micro a Macro. AktiFer Macro slouží pro
dodání NPK v počátcích růstu pro optimální vývoj rostlin nebo v případě omezeného příjmu těchto
živin z půdy v období sucha. Vyšší obsah P a K také podporuje i rozvoj kořene. AktiFer Micro je
naopak vhodný pro preventivní i akutní dodání mikroelementů. Hlavní výhodou pro rostliny je,
dodání všech mikroprvků v optimálním poměru, nehrozí tedy snižování výnosu nedostatkem jednoho
z nich (Liebigův zákon minima). AktiFer Micro zásadní vliv na příjem ostatních živin, kvalitu výnosu
i hospodaření s vodou.
V případě plodin s vyšším odběrem síry, je možné volit mimo často nedostatečné dodání síry přes
půdu také listovou aplikaci v době největší potřeby. Největší význam má síra pro využití dusíku v
rostlině, tvorbu bílkovin v potravinářských pšenicích a olejnatost u řepky. Pro rychlé dodání síry v
případě nedostatku nebo pro navýšení N-látek a olejnatosti v pozdní fázi vegetace, doporučujeme
aplikaci Aktifer S se sírou, dusíkem a mikroelementy. Pro efektivní a pozvolné dodání síry je vhodný
AktiFer Element S-800, s elementární sírou. Ta, před příjmem prochází na listech oxidací, proto má
celkově vysokou vstřebatelnost (nad 75 %) a dodává S postupně. Zároveň má delší perzistenci a na
rostlinách působí fungistaticky.
Specialitou v našem portfoliu je listové PK a Cu hnojivo SuperPhos + Cu. Hnojivo s biostimulačním
účinkem je určené hlavně pro rané fáze růstu. Přínosem aplikace je kombinace prvků, které cílí na
dodání P a Cu pro lepší utilizaci dusíku rostlinou. Dodání fosforu dále podporuje tvorbu kořenového
systému, který je zásadní v počátcích růstu. Aplikace zároveň zvyšuje pevnost pletiv, výkon
fotosyntézy a produkci Phytoalexinů, kterými se rostlina přirozeně brání proti chorobám a škůdcům.
Dalším, velmi často diskutovaným tématem, je úprava pH postřikové jíchy. U každé pesticidní
ochrany, je vzhledem k vysokým investicím a riziku ztrát na výnosech, zásadní její účinnost a správná
aplikace. Pro optimální účinnost je vhodná mimo jiné úprava pH postřikové jíchy, kde využijeme
hnojivo s cíleně nízkým pH, například Akti pH s dusíkem, fosforem a pH 0,5. Samotná úprava je
snadná, investice jsou minimální a dopad na účinnost používaných přípravků je velice výrazný.