Project Description

reference od Karel Prochlázka, Brno – kukuřice