Project Description

S firmou BioAktiv CZ spolupracujeme od roku 2015, kdy jsme také prováděli první
vyhodnocování účinků produktu PlantAktiv pro rostliny. Vyhodnocování probíhalo na jarním
ječmeni. Při vizuální kontrole na poli jsme pozorovali lepší kořenový systém, silnější odnože a
vyrovnanější klasy. Od té doby jsme si účinky ověřili i na dalších plodinách, jako je řepka, ozimá
pšenice a kukuřice. Výsledky se dostavují každý rok, a proto dnes PlantAktiv používáme na velkou
část výměry k podpoře rozkladu organické hmoty, posklizňových zbytků a využití živin.

Ilustrační fotografie z kontroly na ozimé pšenici provedené v roce 2016

V roce 2019 jsme začali používat i další produkty od společnosti BioAktiv CZ. Pro podporu
špatně odnožené pšenice jsme zvolili hnojivo AktiFer SuperPhos + Cu a z pohledu zlepšení
účinnosti přípravků na ochranu rostlin jsme upravovali pH postřikové jíchy pomocí Akti pH.
Ve stejném roce jsme také začali používat produkt BioAktiv pro zvířecí krmivo, díky kterému
si plníme podmínky snížení emisí amoniaku produkovaných v živočišné výrobě v rámci závazku
Göteborského protokolu. Dále nám tento přípravek pomáhá zlepšovat celkově mikroklima ve stájích a
na roštovém ustájení také homogenizaci kejdy, kterou občas podpoříme také přípravkem BioAktiv
pro kejdu a hnůj.