Project Description

Naše družstvo hospodaří na cca 800 ha orné půdy. V oblasti okraje Hané pěstujeme řepku,
pšenici, ječmen, cukrovku, mák a hořčici. S firmou BioAktiv CZ jsme začali spolupracovat
v roce 2012 a nyní přípravek PlantAktiv pro rostliny používáme téměř na celou výměru
orné půdy. Děláme tak proto, že je pro nás důležité podporovat přírodní procesy v půdě a
využití živin. Účinnost jsme si několikrát ověřili a jsme s ní velice spokojeni.

Pro ilustraci účinků připojujeme fotografii ozimé pšenice z kontroly provedené na podzim
roku 2018. I přesto, že každý ze vzorků je v jiném stupni vývoje porostu, mají všechny, díky
aplikaci PlantAktivu, dobře vyvinutý kořenový systém.