Project Description

Spokojenost s firmou BioAktiv CZ
S firmou BioAktiv CZ spolupracujeme již od roku 2015. Už po prvním roce jsme
zaznamenali značný přínos pro naše plodiny, co se týče lepšího kořenového systému, vitality
rostlin a v neposlední řadě vlivu na zvýšení výnosu. Kde se nám podařilo na ploše aplikované
přípravkem PlantAktiv pro rostliny dosáhnout vyššího výnosu, cca o 10 t silážní hmoty
kukuřice. Ve stejném roce jsme přípravek aplikovali i do řepky ozimé, kde se projevil nárůst
výnosu o 10 %, celkem tedy 0,54 t/ha.

V roce 2016 jsme si účinky ověřili také na ozimé pšenici, kde byl přínos 0,4 t/ha oproti
neošetřené ploše. Od té doby používáme PlantAktiv pro rostliny na téměř celou výměru
ozimých obilnin, řepky a kukuřice. V letech 2017, 2018 a 2019 probíhalo další vyhodnocování a
porovnávání na nejrůznějších plodinách. Účinky přípravku se projevují pozitivně skrze různé
plodiny, pozemky i roky používání.