Project Description

Na naší farmě se zabýváme jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou. V letošním roce nás opět
oslovil obchodní zástupce firmy BioAktiv CZ. Rozhodli jsme pro opětovné vyzkoušení přípravku do
rostlinné výroby s názvem PlantAktiv pro rostliny do jarního ječmene.

Přípravek byl aplikován na porost jarního ječmene odrůdy Laudis na pozemku s názvem Za Tonem. Vedlejší kus pozemku, byl ošetřen konkurenčním přípravkem. Na rostlinách ošetřených PlantAktivem byl na první pohled patrný lepší kořenový systém, zdravější rostliny a vyrovnanější porost. Loni se nám přípravek odvděčil přínosem cca 3 q oproti kontrole, i letos očekáváme lepší výnos na ošetřené variantě.
Při sklizni se projevil přínos přípravku zejména v tom, že ošetřený porost na rozdíl od konkurence nepolehl. Vyhodnocení do výnosu se nepodařilo provést.

PLODINA/ODRŮDA: ječmen jarní/Laudis
PŘEDPLODINA: kukuřice
AGROTECHNIKA: orba
VÝŽIVA A HNOJENÍ: 1q močoviny, 1 q NPK
APLIKACE PLANTAKTIVU: 16.4.2019