Project Description

Se stanicí v Uhříněvsi jsme navázali spolupráci v roce 2018 za účelem testování našich produktů v porostech brambor na vysoce úrodných stanovištích v okolí Prahy. Samotné pokusy probíhaly v přesných maloparcelkových testech pod odborným dohledem Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. 

Výsledky jednoznačně prokázaly pozitivní vliv PlantAktivu pro rostliny na výnos i škrobnatost hlíz a AktiFeru SuperPhos+Cu na škrobnatost. Cílem bylo doporučení pro pěstitele škrobárenských odrůd, byla tedy zvolena rozšířená odrůda Dominátor (polopozdní průmyslová odrůda, VESA Velhartice, a.s.). 

PLODINA/ODRŮDA: Brambory / Dominátor
PŘEDPLODINA:Hrách setý
PŮDA:Hnědozem, jíl
TERMÍN VÝSADBY:14.4.19
VÝŽIVA A HNOJENÍ:N: 70 kg/ha, P: 5 kg/ha, K: 20 kg/ha, Mg: 5 kg/ha
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU:PlantAktiv: 30.5., SuperPhos+Cu: 28.6.
PŘÍNOSPlantAktiv: 

  • výnos: + 5,2 t ( + 11%)
  • škrobnatost: + 0,3 (+ 12 %) – výnos škr. + 1 t/ha

SuperPhos+Cu

  • škrobnatost: + 0,6 (+ 19%) – výnos škr. + 0,5 t/ha