Project Description

Po velmi dobrý zkušenostech s přípravky od společnosti BioAktiv CZ jsme se rozhodli, vyzkoušet
PlantAktiv pro rostliny i do vojtěšky seté v roce 2018. V březnu 2019 proběhla aplikace 1kg/ha
PlantAktivu.
Následovala kontrola porostu 11.4.2019 a již bylo možné vidět rozdíl ve výšce rostliny, zpevněné
rostlině a částečně i na kořenovém systému.
První seč ošetřeného pozemku proběhla na konci května a my byli velmi spokojeni s výsledkem
12,1t/ha, jelikož ostatní plochy dosahovaly výsledku 10,5t/ha.
PlantAktiv je pro nás standartním přípravkem pro podporu rostlin, který nás přesvědčil již po několikáté
o svých přínosech. Stejně tak jsme velmi spokojeni s přípravkem Akti Ph.