Project Description

Letos jsem se rozhodl použít podpůrný přípravek PlantAktiv pro rostliny v kukuřici a sóje. Již od aplikace podpůrného přípravku do sóji jsem průběžně sledoval změny mezi aplikovanou částí a kontrolou. Při procházení porostu jsem pěkně viděl rozdíl ve výšce rostlin. V půlce července jsem zajel vyhodnotit porost přímo s odborným poradcem firmy BioAktiv CZ. Tentokrát jsme si z každé varianty vyryli vzorky rostlin a udělali si důkladnější vyhodnocení. Hodnotili jsme rozdíl ve výšce porostu, počtu hlavního větvení, počtu lusků a délce kořene. U všech hodnocených ukazatelů se potvrdilo, že porost aplikovaný PlantAktivem pro rostliny má výborný potenciál k dosažení vyššího výnosu oproti kontrole. Při sklizni si vytvořím výnosovou mapu. S přípravkem PlantAktiv pro rostliny jsem spokojený.      

Plodina/OdrůdaSója/Silesia
Agrotechnikapodrývání
Výživa a chemie0,5q amofos, 80l DAM
Aplikace PlantAktivu 6.6. 2019