Project Description

Se společností BioAktiv CZ s.r.o. spolupracujeme již několik let a z jejich portfolia využíváme hned několik produktů. Nejdéle využíváme PlantAktiv pro rostliny v podstatě ve všech našich porostech na cca 500 ha ročně. PlantAktiv se každoročně osvědčuje ve nejrůznějších podmínkách a v současnosti je v naší agrotechnice standardem

PlantAktiv využíváme hlavně pro zefektivnění intenzivní minerální výživy a podporu zakořenění, což je klíčová věc v naší přísuškové oblasti Žatecka.