Project Description

Se společností BioAktiv CZ spolupracujeme již třetí sezónu. Letos jsme použili PlantAktiv pro rostliny do
jarního ječmene Irina na množení. Chtěli jsme podpořit růst a odnožování, aby v době jarního přísušku
byly rostliny co nejsilnější.
Na kontrole porostu, která proběhla se zástupcem společnosti 30.května jsme na rostlinách viděli zřetelné
rozdíly. Aplikovaný porost měl lépe vyvinutý kořenový systém, byl více odnožený a zapojený. Celkově
byl tmavší a působil vitálněji, což svědčí o lepším příjmu živin. Hon jsme měli pečlivě označen, aby byly
výsledky co nejpřesnější.
Při sklizni jsme byli velmi příjemně překvapeni výsledkem 7,93t s PlantAktivem pro rostliny oproti
7,53 t v kontrolním porostu.

Rozdíl 4 q svědčí o přínosu PlantAktivu pro rostliny a jeho ekonomice v rostlinné výrobě.