Project Description

Naše společnost se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou na pomezí 3 okresů – Prostějov, Vyškov a Blansko. 

Díky živočišné výrobě v podobě chovu skotu, vracíme do půdy velké množství organické hmoty. Proto, když nás na začátku roku 2019 oslovil odborný poradce společnosti BioAktiv CZ s jejich pomocným přípravkem PlantAktiv pro rostliny, rozhodli jsme vyzkoušet jeho účinek na rozklad a využití organické hmoty ze statkových hnojiv. Aplikace byla na jarní ječmen odrůdy KWS Irina v termínu 11.5.2019 s prvním postřikem společně s herbicidem.

Při kontrole na poli, 11.6.2019 byl na první pohled patrný účinek přípravku PlantAktiv pro rostliny v podobě nárůstu kořenového vlášení a bohatšímu větvení kořenů v porovnání s kontrolní plochou. 

    PLODINA/ODRŮDA:jarní ječmen/KWS Irina
PŘEDPLODINA:řepka
AGROTECHNIKA:hloubkové kypření
VÝŽIVA A HNOJENÍ:ultracorn, LAD, 
APLIKACE PLANTAKTIVU:duben 2019