Project Description

Na podzim v roce 2018 jsme se rozhodli pro aplikaci přípravku PlantAktiv do ozimého
ječmene. Již při podzimní kontrole byl vidět rozdíl v kořenovém vlášení rostlin, které byly
přípravkem aplikované. Na jarní kontrole porostu byl rozíl ještě mohutnější. Aplikované
rostliny byly vyšší, vitálnější a měly mohutnější kořenový systém. Z obou kontrol je
předpoklad vyššího výnosu rostlin aplikových PlantAktivem.
Plodina: Ječmen ozimý
Datum setí: 19-20. 9. 2018
Odrůda: LG Padura,
Triumph
Agrotechnika: Diskování, orba
Hnojení: 2q ledek, DAM 390