Project Description

První zkušenost se společností BioAktiv CZ máme již od roku 2015, kdy jsme úspěšně aplikovali PlantAktiv pro rostliny do máku. V letošní sezoně 2019 jsme se opět rozhodli aplikovat na mák. Porosty byly lépe založeny než v minulých letech, rozhodli jsme se  maximálně využít jejich výnosový potenciál. Aplikace PlantAktivu pro rostliny proběhla společně s insekticidem

Na společné kontrole porostu se zástupcem společnosti, která proběhla 19.6. jsme zjistili, že porosty aplikované PlantAktivem pro rostliny jsou cca 20 cm vyšší, celkově je porost více zapojený, méně zasychá a celkově se jevil vitálněji. Aplikovaný porost měl tedy předpoklady pro lepší výnos. S výsledky PlantAktivu pro rostliny jsme spokojeni pro jeho přínos ke zlepšení ekonomiky pěstování máku.

plodinaMák setý-OPÁL výsevek 1,3kg
předplodinaOzimá pšenice, meziplodina
výživaEurofertil NPS 2q, Ledek 2,5q PlantAktiv pro rostliny 1kg 27.5.
ochranaCalisto 480 0,25l 8.3., Laudis 2,25l 28.5., Prosaro 250 EC 1l 7.6.