Project Description

Hospodaříme v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 280 m.m.m. Pěstujeme pšenici ozimou, ječmen jarní, cukrovou řepu, řepku ozimou, mák, kukuřici na zrno. V letošním roce jsme začali spolupracovat se společností BioAktiv CZ a rozhodli jsme se aplikovat přípravek PlantAktiv pro rostliny. 

Aplikovanou plodinou byl ječmen jarní odrůdy Irina, setý 15.3. na pozemku U tanku v katastru obce Sudice. 

Aplikací PlantAktivu jsme chtěli podpořit start vegetace. Tvorbu kořenového systému, odnožení a efektivní využití živin a podpořit rozklad posklizňových zbytků z kukuřice, která byla předplodinou.  Aplikace PlantAktivu pro rostliny proběhla společně s herbicidem 17.4.

Na společné kontrole porostu se zástupcem BioAktiv CZ, která proběhla 18.6. jsme v porostu viděli jednoznačný rozdíl mezi aplikovanou částí pozemku a kontrolou. Rostliny lépe odnožily, stébla byla silnější a celkově byl aplikovaný porost vitálnější. Aplikovaný porost tak má předpoklad kvalitního výnosu. 

Přípravek PlantAktiv pro rostliny nás velmi pozitivně překvapil a s jeho funkci jsme spokojeni.