Project Description

AktiFer SuperPhos + Cu jsme aplikovali dle doporučení v počátku růstu pro dodání P a Cu, stimulaci růstu a přípravu na stres suchem, což se hodilo během dlouhého období sucha v dubnu. Výhodou SuperPhosu je i solidní fungicidní efekt v počátku růstu. V době fungicidních aplikací byl na tom porost zdravotně nejlépe, fungicid jsme zde proto vůbec neaplikovali narozdíl od ostatních ploch. Během kontrol s pordcem společnosti BioAktiv CZ byla u porostu se SuperPhosem patrná lepší odolnost vůči přísušku (porost byl pocitově méně proschlý) a dobrý zdravotní stav (srovnatelný s plochami s fungicidním ošetřením)

OdrůdaKamil
PředplodinaPšenice ozimá
AgrotechnikaOrba – příprava – setí
Výživa110 kg N