Project Description

Naše společnost spolupracuje s firmou BioAktiv CZ s.r.o. již druhým rokem. Využili jsme granulovaný vápenec Polcalc pro rychlou změnu pH i přípravek Akti pH pro zajištění účinnosti pesticidní ochrany. V loňském roce jsme se rozhodli aplikovat přípravek PlantAktiv pro rostliny do porostů řepky ozimé s cílem zlepšit ekonomiku pěstování. Přípravek byl aplikován na pozemcích Hrabyň s horší písčitou půdou a Arnoštov. 

Na průběžné kontrole se zástupcem společnosti, která se konala 29.3. jsme hodnotili stav porostů a rozvoj kořenového systému po aplikaci PlantAktivu pro rostliny s velmi pozitivním výsledkem. Na obou pozemcích porosty vytvořily krásný kořen s bohatým vlášením, dobře zvládly zimu a efektivně dokázaly využít jarní regenerační přihnojení. Vše nasvědčuje maximálnímu využití výnosového potenciálu odrůdy.