Project Description

Se společností BioAktiv CZ spolupracujeme již od roku 2015. PlantAktiv pro rostliny je standardně zařazen do naší agrotechniky. Hospodaříme na lehčích půdách a je pro nás zásadní dopřát rostlinám do startu vegetace ty nejlepší podmínky, proto aby si vytvořily velký kořen a měly možnost co nejlépe hospodařit s vodou a živinami. 

V letošním roce jsme aplikovali do řepky, jarního ječmene, kukuřice a pšenice.  Pšenici ozimou jsme naaplikovali částečně. Kontrola porostů pšenice proběhla společně se zástupcem společnosti na začátku dubna. 

Porosty vypadaly dobře, zatím nebyly postiženy suchem. Byly dobře odnoženy a v dobrém zdravotním stavu. 

Aplikovaný porost měl lepší kořenový systém, byl větší a celkově předběhl v BBCH kontrolu. 

Potvrdilo se, že PlantAktiv pro rostliny výrazně zlepšuje využití živin a rostliny tak lépe nastartoval po jarním regeneračním hnojení.  Kontrola porostů nás ujistila, že aplikované pozemky mají lepší předpoklad pro kvalitní výnos.

Od společnosti BioAktiv CZ jsme také využili jejich novou řadu listové výživy AktiFer. Velkou užitnou hodnotou je pro nás koncentrace živin a jejich chelátová forma. Dodáme rostlinám vše co potřebují, a to  již v dávkování např. 1l za vegetaci u Aktifer Micro.

S přípravky jsme spokojeni a se společnosti BioAktiv CZ budeme i nadále spolupracovat.