Project Description

Se společností BioAktiv CZ s.r.o. spolupracujeme pravidelně několik let a z jejich portfolia již využíváme více produktů.

Mimo standardní ošetření PlantAktivem jsem spolupráci rozšířili nově o Akti pH, pro úpravu pH postřikové jíchy. Voda, kterou pro postřiky používáme má velice alkalické pH, což má negativní dopad na účinnost celé řady pesticidů.

Pomocí Akti pH vodu před mícháním okyselíme, a tím dosahujeme optimální účinnosti pesticidů.