Project Description

Na podzim v roce 2018 jsme se rozhodli poprvé vyzkoušet přípravek PlantAktiv od společnosti BioAktiv CZ. Z výnosových výsledků kukuřice vyplývá, že u PlantAktivem ošetřené varianty došlo k navýšení výnosu

o 1,3 t/ha ve srovnání se neošetřenou kontrolní variantou. Při průměrné ceně za silážní kukuřici 1200,-kč/t je přínos po aplikaci PlantAktivu 1165,- Kč/t (po odečtení nákladů na přípravek).

S PlantAktivem jsem spokojeni a jeho aplikaci plánujeme i v následující sezoně, spolu s dalšími přípravky od společnosti BioAktiv CZ.