Project Description

PlantAktiv pro rostliny používám pravidelně již od roku 2015. V tomto roce jsem aplikoval přípravek do jarního ječmene a to s přínosem 1,89 q – 4, 5% (viz reference z roku 2016) . Od té doby PlantAktiv aplikuji plošně a každý rok se snažím si udělat vynechávku, alespoň pro vizuální hodnocení. Tento rok tomu nebylo jinak. 

Vliv podpůrného přípravku se opět potvrdil tak, jako sezóny předešlé. Vzhledem k tomu, že jsou stále větší výkyvy počasí v průběhu roku, má ještě větší smysl PlantAktiv používat. Nejen pro zlepšení výživy a tvorby kořenového systému ale i jeho účinek na půdu je obrovským přínosem. 

VÝNOS PANTAKTIV: 51 q

VÝNOS KONTROLA:  49 q

PŘÍNOS: 2 q

ZISK: 350 Kč

 

PLODINA/ODRŮDA: pšenice jarní 
PŮDA:Lehčí kamenitá
AGROTECHNIKA:Orba
VÝŽIVA A HNOJENÍ:2x apl močovina na list v celkové dávce 39 kg N,2q LAV 27 
CHEMICKÁ OCHRANA: Archer Turbo
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU:11.5.2019