Project Description

Se společností BioAktiv CZ s.r.o. spolupracuji již řadu let k naší velké spokojenosti. Jejich vlajkovou loď PlantAktiv pro rostliny mám zařazen ve standardní agrotechnice u každé plodiny. Vzhledem k tomu, že hospodaříme v nadmořské výšce od 360 do 720 m. n. m., je u nás důležitá podpora zakořenění a výživy především u ozimů, aby rostliny byly dobře připraveny na zimní období. V jarních aplikací nacházím smysl v povzbuzení rostlin na začátku vegetace a případnou přípravu na překonání stresového období. Mohu jen potvrdit každoroční přínos PlantAktivu pro rostliny. Je to i jednoduchá aplikace, kterou je možné dělat v tank – mixu. 

VÝNOSY ROK 2019:

 • Řepka ozimá: 29,5q
 • Pšenice ozimá: 78q 
 • Ječmen jarní – sladovnický: 82q
 • Ječmen jarní – krmný: 75q
 • Žito ozimé: 74q
 • Tritikale: 76q
 • Oves: 65q
 • Mák 11q
 • Hrách na semínko 37q
 • Jílek jednoletý 40q
 • Kostřava luční 11q
 • Kostřava červená 10,5q
 • Srha 9,5q

 

Od loňské sezóny také používám Akti pH pro úpravu postřikové jíchy z důvodu zlepšení pesticidní ochrany. Jsem spokojen nejen s produkty firmy BioAktiv CZ ale i s nadstandardním servisem, který poskytují. PlantAktiv a Akti pH není pro nás náklad ale INVESTICE!!!  Od té doby, co používáme PlantAktiv se zlepšuje biologická aktivita půdy a na horších půdních stanovištích dosahujeme vysokých výnosů i ve stresových letech jako byl rok 2018. Například v máku s PlantAktivem pro rostliny dosahujeme stabilního výnosů 1 – 1,3 tuny a to i v extrémním loňském roce (roční úhrn srážek byl jen 300 mm). 

 

V Ohnišově, dne 22.10.2019  

Petr Junek, agronom

604 275 375