Project Description

PŘÍNOS LISTOVÝCH HNOJIV AKTIFER:

S, SuperPhos + Cu, Macro a Micro

 

AGROEKO Žamberk se dlouhodobě zabývá poradenskou a výzkumnou činností. Proto nás BioAktiv CZ s.r.o. oslovil se spoluprací na přesných pokusech s jejich produkty. Pro každoroční pokusy byla v roce 2018 vybrána lokalita  ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice.

Z původních pokusů zaměřených na využití PlantAktivu pro rostliny, listové síry a granulovaného vápence POLCALC jsme letos pokusy rozšířili o kompletní řadu moderních listových hnojiv AktiFer, které v letošním roce dosahovaly výborných výsledků. 

Metodika

Plodina: Ječmen jarní – Laudis

Setí: 28.3.2019

Výživa: 99 kg N + 52 kg P2O

Varianty: Kontrola + 2 pokusné varianty

 

NÁRŮST NADZEMNÍ BIOMASY BĚHEM VEGETACE

 

VARIANTABBCH 39 (24.5)BBCH 71 (13.6)
VAR. 1

Kontrola

100 %100 %
VAR. 2

0,6 l SuperPhos + Cu

143 %167 %
VAR. 3

2 l AktiFer Macro

1 l AktiFer Micro

162 %182 %

 

VÝNOS ZRNA

 

VARIANTAVÝNOSHTZN látky
VAR. 1

Kontrola

6,21 t

(100 %)

32,2 g

(100 %)

14,3 %
VAR. 2

0,6 l SuperPhos + Cu

7,31 t

(118 %)

44,3 g

(137 %)

12,1 %
VAR. 3

2 l AktiFer Macro

1 l AktiFer Micro

7 t

(113 %)

41,4 g

(128 %)

11,4 %

 

V Živanicích a Žamberku

Jan Podaný, agronom ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice

Ing. Tomáš Javor, DiS., AGROEKO Žamberk spol. s.r.o.