Project Description

I letos Vám přinášíme výsledky z poloprovozních pokusů ve spolupráci s AGROEKO Žamberk spol. s.r.o. a ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice, kde probíhaly aplikace našich produktů v porovnání s neošetřenou kontrolou a hořkou solí.

 

VLIV PLANTAKTIVU NA PŮDU:

  • Snížení zhutnění o 8 %
  • Zvýšení pórovitosti o 2,3 %
  • Zlepšení retenční kapacity půdy 

 

VLIV PLANTAKTIVU NA UVOLŇOVÁNÍ A PŘÍJEM ŽIVIN:

  • zlepšený příjem N se zanecháním žádoucí velmi malé reziduální zásoby N
  • zlepšení příjmu K a Ca

 

VLIV PLANTAKTIVU NA VÝNOS A KVALITATIVNÍ PARAMETRY:

 

VÝNOSHTZN látky
KONTROLA6,21 t (100 %)32,2 g (100 %)14,3 %
HOŘKÁ SŮL     7 t (113 %)38,8 g (120 %)12,2 %
PLANTAKTIV7,25 t (117 %)39,2 g (121 %)11,9 %

 

PLODINA/ODRŮDA: ječmen jarní / Laudis 550
PŘEDPLODINA:
TERMÍN SETÍ:28.3.2019
PŮDA:písčitohlinitá
AGROTECHNIKA:hloubkové kypření
VÝŽIVA A HNOJENÍ:99 kg N, 52 kg P2O5/ha
CHEMICKÁ OCHRANA: moření Systiva
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU 1 kg/ha:15.4.2019
TERMÍN APLIKACE HOŘKÉ SOLI 25 kg/ha23.4. 2019