Project Description

Spokojenost s používáním přípravku POLCALC III. GENERATION

V naší rodině je zemědělské hospodaření již tradiční formou obživy. Jako mladý soukromý zemědělec jsem si vědom, že půda je to nejcennější co máme a tak se o ni snažím co nejlépe pečovat. Proto je pro mě důležité pravidelné vápnění. Po dobrých zkušenostech s přípravkem POLCALC III. GENERATION z loňského roku, jsem se letos opět rozhodl pro tento produkt. Výhody granulovaného vápence jsou především samostatná aplikace, dobrá manipulace a rychlá účinnost. S firmou BioAktiv CZ a jejím jednáním jsem velice spokojen. Jejich produkty jsou na vysoké úrovni a služby, které poskytují také. 

Do budoucna určitě hodlám pokračovat v dobře nastavené spolupráci.