Project Description

S firmou BioAktiv CZ s.r.o. spolupracuji již 6 let. V letošním roce jsme na jaře aplikovali PlantAktiv pro rostliny do jarního ječmene a na podzim do ozimé řepky Alicante. Stejně jako na jaře jsme si nechali část pole neaplikované a na zbytek jsme aplikovali PlantAktiv pro rostliny. Při kontrole porostu jsme na vyrytých rostlinách viděli jasný rozdíl. 

Aplikovaná řepka ozimá měla silný krček a spoustu kořenové vlášení. Rostlina byla oproti kontrole celkově silnější s větší zelenou plochou, která byla vyživenější. Opět jsem byl s aplikaci spokojen a budeme aplikovat dál.

Plodina / předplodina řepka ozimá Alicante / jarní ječmen
Datum setí 22.8.2019
Aplikace PlantAktivu 17.9.2019 caramba 
Agrotechnika hloubková podmítka 
Hnojení 2l boru, NPK 2q, 8/24/24