Project Description

V loňském roce jsme do cukrové řepy seté 4. dubna, aplikovali v postřiku T2 i PlantAktiv pro rostliny. Cílem bylo
silnější zakoření a využití živin. Dále jsme na doporučení odborného poradce použili, stejně jako v roce 2017, i síru
AktiFer Element S – 800 a to 5.7. ve dvoulitrové dávce.
I v nejvyšších letních teplotách, které v roce 2018 panovaly, řepa držela 3 až 4 listy. Oproti neošetřenému
pozemku měla po aplikaci výrazně lepší zdravotní stav a jednoznačně se projevil i fungicidní efekt elementární
síry. Její použití se nám jeví jako velmi efektivní a hodláme v něm pokračovat společně s aplikací PlantAktivu.
Sklizeň proběhla na dvakrát, a to 16. září 2018 s výnosem 88t/ha a cukernatostí 19,6 % a v listopadu 2018.
Celkově se nám podařilo dosáhnout historického výnosu s celkovým výnosem 101,8t/ha a cukernatostí 19,8 %.
V roce 2019 jsme se rozhodli pod cukrovou řepu ještě využít granulovaný vápenec Polcalc III. Generace
k efektivnímu dodání vápníku rostlinám a změně pH.
S produkty a servisem od firmy BioAktiv CZ s.r.o. jsme velice spokojeni a můžeme jen doporučit.