Project Description

V roce 2019 byl na naší pokusné stanici založen víceletý maloparcelový pokus společnosti BioAktiv CZ s.r.o. na ověření účinků PlantAktiv pro rostliny a také mimokořenové výživové řady AktiFer. Cílem pokusu bylo jednak ověření vlivu těchto produktů na zlepšení ekonomiky pěstování polních plodin a z dlouhodobého pohledu vliv na zlepšování půdních parametrů.

Fotografie z vegetační kontroly provedené 3. 7. 2019

Agrotechnika:

PLODINA/ODRŮDA:kukuřice zrnová / SY ORPHEUS
VÝŽIVA A HNOJENÍ:4. 4. 2019 Močovina (160 N)
CHEMICKÁ OCHRANA:21. 5. 2019 Capreno + Mero, 27. 6. 2019 Ampligo
APLIKACE PLANTAKTIVU:3. 6. 2019
APLIKACE AKTIFER:25. 6. 2019 AktiFer Micro + AktiFer SuperPhos, 2. 7. 2019 AktiFer Element S-800
SKLIZEŇ:29. 10. 2019

 

Metodika a výsledky pokusu: 

Pokus byl založen ve 3 variantách, kdy výměra jedné varianty byla 75 m2. Viz tabulka.

VariantyPřípravekMnožstvíBBCHVýnos (t/ha)
1. KontrolaBez zásahu9,4
2. PlantAktivPlantAktiv1 kg13-1810,3
3. PlantAktiv + AktiFerPlantAktiv1 kg13-1811,16
AktiFer Micro1l18 – 30
SuperPhos1l
AktiFer Element S-8001ltýden po druhé aplikaci

 

Ekonomický přínos: 

PlantAktiv 3.333 Kč/ha 

PlantAktiv + AktiFer 6.071 Kč/ha 

(při ceně zrnové kukuřice: ÚZEI listopad 2019 – 4.142 Kč/t)

 

Z výsledků pokusu je jasně patrný vliv produktů společnosti BioAktiv CZ. Varianta s PlantAktivem pro rostliny dosáhla oproti kontrolní ploše o 0,9 t/ha vyššího výnosu (10 %).  Varianta s kombinací produktů AktiFer dosáhla dokonce o 1,76 t/ha vyššího výnosu (19 %).