Project Description

UMÍSTĚNÍ POKUSU: ZOD Bratranců Veverkových Živanice, okres Pardubice, 217 m n. m

PLODINA / ODRŮDA: kukuřice

PŘEDPLODINA:

TERMÍN SETÍ:

PŮDA: lehká půda (Fluvizem arenická)

PŘÍPRAVA PŮDY: hluboké dlátové kypření, technologie BEDNAR FMT s.r.o. s použitím systému profilového hnojení půd – dlátový pluh ze série BEDNAR TERRALAND

DÁVKA GRANULOVANÉHO VÁPENCE: samostatně 460 kg/ha, ve směsi 310 kg/ha

 

KUKUŘICE ŽIVANICE, dvouletý pokus

PARCELAVARIANTAPOZNÁMKAPÍCE % 2018PÍCE % 2017
T1Kontrola (bez P a Ca)100100
T3Aplikace P (Amofos)aplikace pod patu103107
T6Aplikace P + Ca povrch (Amofos+POLCALC) apl Ca  plošně rozmetadlem po zasetí kukuřice114113
T7Aplikace Ca (POLCALC)aplikace Ca do rýh půdním kypřičem v hloubce 20 cm107103

I v letošním roce se aplikace POLCALC granulovaného vápence III. generace na výnos kukuřičné siláže pozitivně projevila, a to o 14% ve variantě, kde byl aplikován vápenec na povrch (tak jak doporučuje firma BioAktiv CZ) a ve variantě, kde byl vápenec zapraven do hloubky 20 cm byl nárůst výnosu o 7%.