Project Description

Naše družstvo hospodaří v okrese Brno-venkov v kukuřičné výrobní oblasti. Pěstujeme tržní plodiny, jako je řepka, pšenice, ječmen a kukuřice. Potýkáme se s dopady sucha téměř každý rok a přípravek PlantAktiv pro rostliny používáme pro podporu efektivního rozkladu posklizňových zbytků, lepší využití živin a podporu kořenového systému. Půda je pro nás výrobním prostředkem, o který se náležitě staráme. Používáme organické hnojení a necháváme posklizňové zbytky.

Od roku 2014 pravidelně používáme přípravek PlantAktiv zejména v jarním ječmeni, kde vidíme jeho přínos jednak ve zvýšení výnosu a také pozitivní vliv na obsah dusíkatých látek v zrnu”