Project Description

Po zkušenostech z předešlých třech sezón používáme PlantAktiv pro rostliny od společnosti BioAktiv CZ do kukuřic pravidelně. Aplikované porosty tvoří lepší kořenový systém a celkově vypadají lépe v kondici. Na společné kontrole se zástupcem BioAktiv CZ, která proběhla 21.6. bylo vidět, že porosty lépe zvládají vláhový deficit. Přes vývoj letošního počasí a nedostatku vody dal aplikovaný porost výnos 8 tun, s čímž především v tomto roce velice spokojeni.

S přípravkem PlantAktiv jsme spokojeni pro jeho přínos přínos a zlepšení ekonomiky pěstování kukuřice.

PLODINA/ODRŮDAKukuřice setá / Ronaldinio
AGROTECHNIKA/PŘEDPLODINAorba/ozimá pšenice
PŮDAstřední
TERMÍN SETÍ19.4.
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU3.5.
VÝŽIVA40m3 kejda skotu, 100kg UREA
CHEMICKÁ OCHRANAPlantAktiv + Lumax
VÝNOS 8t