Project Description

S produkty od firmy BioAktiv CZ s.r.o. jsme velmi spokojeni. Používáme PlantAktiv pro rostliny na jarní ječmen, kukuřici a část ozimů.

S dalších produktů aplikujeme tekutou síru a tím řešíme nejen deficit síry, ale i velmi dobrou fungicidní ochranu porostu.

Spokojeni jsme také s následným servisem. Doporučujeme produkty od firmy BioAktiv CZ s.r.o. všem, kteří hledí na efektivní využívání živin a rentabilitu pěstování.