Project Description

Se společností BioAktiv CZ s.r.o. spolupracujeme již několik let a z jejich portfolia využíváme hned několik produktů.

Nejdéle využíváme PlantAktiv pro rostliny v podstatě ve všech našich porostech na cca 500ha ročně.

PlantAktiv využíváme hlavně pro zefektivnění intenzivní minerální výživy a podporu zakořenění, což je klíčová věc v naší přísuškové oblasti Žatecka. Se zástupcem společnosti BioAktiv porosty každoročně hodnotíme, sledujeme účinnost Plantaktivu i stav porostů v dané sezóně.

Za těch několik let jsem s využitím PlantAktivu velice spokojen.