Project Description

Se společností BioAktiv CZ spolupracuji pravidelně již několikátou sezonu a nejčastěji využívám přípravek PlantAktiv pro rostliny. Stejně jako v minulých letech jsme i letos během vegetační kontroly hodnotili  vliv aplikace na stav porostu. Bohužel v letošních extrémních podmínkách byl kontrolní porost jarního ječmene výrazně zdecimován suchem. I přesto byl během kontroly patrný rozdíl mezi kontrolou a aplikovanou částí pozemku. Ošetřená část vynikala hlavně vyšší hustotou, větší silou rostlin i menším podílem zmlazených rostlin. To souhlasí s pozorováním z minulých let.

 

S používáním PlantAktivu jsem spokojen.

Plodina / odrůda:Ječmen jarní  
Půdní typ:S-T
Nadmořská výška:180 m n. m.
Agrotechnika:Orba
Datum setí:10.4.2018
Datum aplikace PlantAktivu:20.4.2018