Project Description

Se společností BioAktiv CZ s.r.o. spolupracujeme již několikátou sezonu a v letošním roce jsme si testovali výkonnost PlantAktivu pro rostliny v ovsu a kukuřici. Kontrola v ovsu proběhla koncem června a přínos aplikace byl jasně patrný hlavně v kvalitě kořenového systému. Ten byl výrazně hustší a hlubší, což je v letošním stresovém průběhu počasí zásadní. S aplikací PlantAktivu jsem dlouhodobě spokojen.

 

Plodina / odrůda:Oves
Pozemek:Poddíly
Půdní typ:S
Nadmořská výška:500 m n. m.
Agrotechnika:Podmítka – Setí
Datum setí:9.4.2018
Výživa:130l Lovodam, 1 kg PlantAktiv, + Mustang
Datum aplikace PlantAktivu:1.5.2018
Výnos4,95 t