Složení: minimálně 800g/l mikromleté síry (S)
Balení: 20 l kanystr

VLASTNOSTI A POUŽITÍ:

 • suspenzivní minerální hnojivo, pro rostliny velmi dobře vstřebatelné
 • hnojivo je určeno především na půdy s nedostatečným obsahem síry
 • je vhodné i pro rostliny, které vyžadují síru (řepka olejka, motýlokvěté rostliny, cukrovou řepu)
 • příznivý vliv na úrodnost obilí a kukuřice

VÝHODY:

 • vysoká přístupnost přes listovou plochu
 • vstřebatelnost nad 75%
 • využitelnost i přes půdu
 • fungicidní efekt
 • rychlé dodání síry, až 5x větší množství než u síranu amonného
 • široký rozsah použití u plodin dle růstových fází
 

PŘÍPRAVA A APLIKACE:

 • pracovní roztok připravte těsně před hnojením
 • před přípravou roztoku protřepejte obsah balení a přesně odměřte potřebné množství hnojiva
 • odměřenou dávku hnojiva rozpusťte ve vodě v postřikovací nádrži a rozmíchejte to tak, že hnojivo nalijete  do nádrže ostřikovače, která je součásně naplněna vodou

POKYNY K SKLADOVÁNÍ:

 • skladujte v chladné a temné místnosti, nevystavujte silnému působení slunečních paprsků
 • skladujte výhradně v originálním obalu při teplotě, která neklesá pod 0°C
 • odměřenou dávku hnojiva rozpusťte ve vodě v postřikovací nádrži a rozmíchejte to tak, že hnojivo nalijete  do nádrže ostřikovače, která je součásně naplněna vodou

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

 • Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv.
 • V případě zasažení očí: opatrně vyplachujte vodou po dobu několika minut.