Dobrý den,
v reakci na stávající průběh počasí s vámi sdílíme další newsletter s naším doporučením. Agrotechnika je zvolena podle výživových potřeb a s přihlédnutím k ochraně rostlin tak, aby ji podpořila dle principů moderní integrované produkce. Výsledkem je praktické, účinné a ekonomické řešení pro závěr sezóny. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

ŘEPKA ozimá

Lepení +  AktiFer S nebo S-800 (2l) + Močovina (20-30kg)

Přínosy:

 1. Zvyšuje výnos a HTS (+ 3q)

 2. Zvyšuje olejnatost

 3. Fungicidní ochrana proti černím na konci vegetace

 4. EPIN stimuluje růst

PŠENICE A JEČMEN OZIMÝ

Fungicid + AktiFer MICRO (0,5-1l) + AktiFer S nebo S-800 (1l)

Přínosy:

 • MICRO

  1. Dodání všech mikroelementů pro správný vývoj klasu

  2. Podpora fotosyntézy, odolnosti, kvality a výnosu

  3. EPIN stimuluje růst

 • SÍRA

  1. Lepší využití dusíku z minerálních hnojiv

  2. Fungicidní ochrana při nižším tlaku chorob

  3. EPIN stimuluje růst

JEČMEN JARNÍ – SLADOVNICKÝ

1) Herbicid + AktiFer SuperPhos+Cu (0,6l) + CCC

Přínosy:

 1. Snižuje dopady stresu suchem
 2. Dodání fosforu a podpora zakořenění

 3. Cu zvyšuje využití dusíku v počátku růstu

  • podporuje růst

  • snižuje riziko uložení dusíku v pozdější fázi a ztráty kvality

 4. EPIN stimuluje růst

2) Fungicid + AktiFer MICRO (0,5-1l) + Hořká sůl (5kg)

Přínosy:

 1. Podpora fotosyntézy, odolnosti, kvality a výnosu

 2. Vývoj klasu potřebuje kompletní škálu mikroelementů

  • AktiFer MICRO všechny mikroelementy

 3. Mg na prodloužení asimilačního aparátu a podporu fotosyntézy

V případě nezapojených, odnožujících porostů je možné ještě využít standardní ošetření PlantAktivem pro rostliny (1kg/ha) spolu s herbicidem

 • Uvolnění živin
 • Podpora zakořenění a odnožení
 • Zvýšení výnosu

KUKUŘICE

1) Postemergentní herbicid + PlantAktiv (1kg)

Přínosy:

 1. Nastartování uvolňování a příjmu živin z minerálních a organických hnojiv

 2. Podpora zakořenění

 3. Rychlejší start rostlin

2) Insekticid (nebo listová výživa) + AktiFer SuperPhos+CU (0,6l) + AktiFer MICRO (0,5l)

Přínosy:

 1. Dodání P a Cu pro optimální růst

 2. Lepší využití dusíku z hnojiv díky mědi

 3. Stimulace růstu – EPIN

 4. Ochrana proti stresu suchem – aminokys.

 5. Dodání kompletní škály mikroelementů, včetně Zn

CUKROVKA

1) Herbicid (T3) + PlantAktiv (1kg)

Přínosy:

 1. Nastartování uvolňování živin z minerálních a organických hnojiv

 2. Rychlejší start

 3. Vyšší odolnost stresům

2) Fungicid + AktiFer SuperPhos+Cu (0,6l) + AktiFer MICRO (0,5l)

Přínosy:

 1. Dodání P a Cu pro optimální růst

 2. Lepší využití N z hnojiv díky mědi

 3. Stimulace růstu – EPIN

 4. Ochrana proti stresu suchem – aminokys.

 5. Dodání kompletní škály mikroelementů a K

OVES

Herbicid + PlantAktiv (1kg)

 1. Uvolnění živin

 2. Podpora zakořenění a odnožení

 3. Zvýšení výnosu

DOPORUČENÍ V KOSTCE

Řepka ozimá

 1. Lepení + AktiFer S/S-800 (2l)

Pšenice oz. a Ječmen oz.

 1. Fungicid + AktiFer Micro (0,5-1l) + AktiFer S nebo S-800 (1l)

Jarní ječmen

 1. Herbicid + SuperPhos+Cu (0,6l)

 2. Fungicid + AktiFer Micro (0,5-1l)

Kukuřice

 1. Herbicid + PlantAktiv (1kg)

 2. Insekticid / Listová výživa + SuperPhos + Cu (0,6l) + AktiFer Micro (0,5l)

Cukrovka

 1. Herbicid + PlantAktiv (1kg)

 2. Fungicid + SuperPhos (0,6l) + AktiFer Micro (0,5l)

Oves

 1. Herbicid + PlantAktiv (1kg)