Dobrý den,

práce na polích jsou v plném proudu, stále vážněji nás trápí nedostatek srážek a bohužel se ukazují i následky silných mrazů, které poškodily řepky i ozimé obilniny.

Klíčem je teď udržet dobrý zdravotní stav porostů, zkontrolovat a případně podpořit kořenový systém u ozimých obilnin a připravit se na přísušky. Pomůže i kvalitní foliární výživa (hlavně P, Cu, B a Mn), silná stimulace zakořenění a funkční chemická ochrana. Pokud chcete vědět více, neváhejte kontaktovat naše zástupce, kteří Vám doporučí řešení na míru nebo se podívejte na náš web BioAktiv.cz

 

Aktuálně

Řepkazaléčení po poškození škůdci, nálet škůdců a signalizace hlízenky

Pšenice ozimá – podpora zakořenění, monitoring chorob, počínající výskyt kohoutka a příprava na přísušky

Mák a cukrová řepa – horší vzcházení, poškození mrazem – potřebná stimulace

Výživové doporučení:

Ječmen jarní
Mák
Kukuřice
Cukrová řepa


Řepka

Doporučení:

 • AktiFer S 1 l/h + AktiFer Macro/Macro Extra s fungicidem: zaléčení rostlin (praskliny po mrazech, pomrznuté terminály a aktuálně i žír larev ve stoncích), posílení tvorby semen, udržení šešulí a zvýšení HTS
 • Vynikající je aplikace AktiFer S 2-3 l/ha na zelené šešule měsíc před sklizní (TM s 5-10 kg močoviny na zvýšení obsahu tuku a HTS) / Potřeba síry pro obilniny 20-25 kg S/ha, řepka 50–60 kg S/ha to znamená, že foliární aplikace doplňuje základní hnojení sírou (např. DASA, Wigor). U řepek se v závěru vyplatí také aplikace 2 l/ha s lepením, zvyšuje HTS a snižuje výskyt černí. /

TIP:

 • Škůdci: kontrola poškození porostu a výskyt škůdců. Aktuálně žír larev krytonosce či dřepčíka ve stonku – možná vstupní brána pro choroby, zároveň sílí nálet bejlomorky, která škodí spíše na okrajích pozemku
 • Hlízenka: vyhodnotit si riziko výskytu hlízenky – 15-20°C, vyšší vlhkost po 3 dny od začátku do plného květu – pro více informací doporučujeme navštívit rostlinolékařský portál: Rostlinolékařský portál – signalizace hlízenky – aktuálně bez výskytu

Pšenice a ječmen ozimý

Situace:

Stále přetrvává doporučení pro podporu zakořenění po mrazech, dodávání P pro podporu metabolismu a přípravu porostu na přísušky.

Doporučení:

 • AktiFer Macro EXTRA 2 l/ha s fungicidem: optimalizace generativního růstu v době zakládání ostatních výnosotvorných prvků jako HTZ, počet zrn nebo objemové hmotnosti. Zároveň zvyšuje účinnost fungicidů a mix aktivních látek stimuluje rostlinu k tvorbě zrna.
  • V případě silnějších porostů nebo přísušku korigujeme výživný stav 0,5-1 l AktiFer Micro pro udržení výnosového potenciálu klasu, ideálně v průběhu sloupkování.

TIP:

 • Kořeny: zkontrolovat si stav kořene – jejich regenerace po mrazech, slabší rostliny mají problém při tvorbě nových kořenů
 • Choroby: kontrolovat u nových kořenů kořenomorku, u náchylnějších odrůd padlí
 • Škůdci: hlídat si výskyt kohoutka

Ječmen jarní

Doporučení:

 1. vstup – PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) s herbicidem

Jednoduchá aplikace v tank mixu s herbicidem, kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a odnožení ječmenů, které mají krátkou vegetační dobu a tento stimul v počátku růstu velice ocení. Tato aplikace má stabilní rentabilitu i v sušších letech.

 1. vstup – AktiFer SuperPhos (0,6 l/ha)

Dodá rostlinám fosfor a měď pro nastartování metabolismu cukrů a přenos energie. Podporuje fungicidní ochranu ozdravným efektem P, Cu a díky obsahu účinných látek zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost vůči suchu a napadení houbovými chorobami. V případě už stresovaných porostů aplikujeme s fungicidem AktiFer Micro 1 l/ha.

Mák

Doporučení:

 1. vstup – herbicid + PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) postřikem od vzejití do přízemní růžice
  Stejně jako v ječmenu absolutně základní a jednoduchá aplikace v tank mixu s chemií, kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a bujný růst máku. Výhoda je i půdní účinek PlantAktivu, protože funguje i v porostech s malou listovou plochou, které jinak zachytí jen malou část listových aplikací!
 1. vstup – insekticid + AktiFer SuperPhos+Cu (1 l/ha) ve fázi přízemní růžice až butonizace. Aplikací stimuluje intenzivní růst máku. Fosfor s mědí podporují metabolismus a zároveň zvyšují účinek fungicidní ochrany, aktuálně pomáhá s potlačením plísně makové. Optimalizuje hospodaření s vodou, rostlina se připravuje na období sucha.
 2. vstup – fungicid + AktiFer Macro Extra (2 l/ha) + AktiFer S (1 l/ha). Podpora a vzpruha rostliny před květem. Stabilizace pylových terát.

Mák je náročný na mikro prvky, hlavně na zinek a bór. Je vhodné je dodávat po malých množstvích s každým vstupem, pokud má rostlina dostatečnou listovou plochu. Specialistou na mikroprvky je AktiFer Micro v dávce 0,2 – 0,3 l/ha 2x – 4x za sezónu.

Kukuřice

Doporučení:

 1. vstup – herbicid + PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha)

U kukuřic je hlavním vstupem PlantAktiv pro rostliny s herbicidem pro vytvoření dostatečně mohutného kořenového systému, zvýšení příjmu živin a rychlý růst v počátku vegetace. Zároveň se díky většímu počtu kořenových vlásečnic tvoří v rostlině větší množství cytokininů podporujících dělení buněk a další intenzivní růst. Díky půdnímu účinku se jedná o velice efektivní ošetření i do porostů s malou nebo žádnou listovou plochou.

 1. vstup: AktiFer SuperPhos+Cu (1 l/ha) + AktiFer Micro (1 l/ha)

Aplikace připraví porost na případné mrazíky a jednoznačně zvyšuje konečný výnos. Z loňských výsledků je jasná rentabilita tohoto ošetření (viz. https://bioaktiv.cz/dokument/2019-107/)

Cukrová řepa

Doporučení:

 1. vstup – PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) v T2-T3 s herbicidem. Základní a jednoduchá aplikace v tank mixu s chemií, kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a bujný růst. Výhoda je i půdní účinek PlantAktivu, protože funguje i v porostech s malou listovou plochou, které jinak zachytí jen malou část listových aplikací!
 1. vstup – v případě horších podmínek AktiFer Grow (2 l/ha) podpora bujného vlásečnicového zakořenění a podpora silného a dlouhého kořene pomocí P, Mn a pomocných látek.
 1. vstup – AktiFer Macro EXTRA (2 l/ha) s 1. fungicidem. Aplikací dále stimuluje intenzivní růst. Mix živin a aktivních látek stimuluje u cukrovky růst hmoty a podporuje zdravotní stav listů.
 1. vstup – AktiFer SuperPhos+Cu (1 l/ha) s 2. fungicidem. Forsfor a draslík se starají o zvýšení cukernatosti, dodávají rostlině energii a aktivní látky dále zvyšují odolnost vůči suchu a vyšším teplotám.

OCHRANA

Doporučujeme zlepšit účinnost pesticidů díky Akti pH a ostatním listovým hnojivům AktiFer

Doporučení

 • 100 ml/ha Akti pH a ostatní listová hnojiva AktiFer
 • Systematické dodávání S a Cu pro integrovanou fungicidní ochranu (AktiFer SuperPhos+Cu, AktiFer S, AktiFer Element S-800 a AktiFer Macro EXTRA)

Situace

Vzhledem k omezování účinných látek a zvyšujícímu se tlaku škůdců myslete i na účinnost aplikací. Víme, že na účinnost chemické ochrany má vliv mnoho faktorů jako teplota, sluneční svit, obsah smáčedel aj. Zásadní je i pH vody se kterou chemii mícháme v postřikovači. Při vyšším pH se chemie rychle rozkládá a má nižší účinnost, proto je dobré vodu změřit a v případě potřeby okyselovat. Zvláštní pozor si musíme dávat i na mixy s borem, který je velice zásaditý (pH 10-12). Pro tento účel využijeme podle pH 50-150 ml/ha Akti pH, které vodu okyselí a výrazně prodlouží účinnost chemické ochrany. Zároveň všechna hnojiva AktiFer mají pH pod 7, aby při smíchání s chemií problém opět nezhoršovala. Naopak díky vysokému obsahu smáčedel účinnost ještě zvyšují a systematickým zařazováním fosforu, mědi a síry přidáváme i solidní fungistatický efekt všem aplikacím.

Ing. Martin Bohuněk
Ing. Martin Bohuněkproduktový manager
Tel.: +420 773 820 154