Project Description

Máte kyselé půdy?
Pokud ano, je dobré při zakládání jarních porostů začít od základu. Optimální pH půdy je důležité jak
pro rostliny samotné, tak i pro kvalitní výživu rostlin. Ovlivňuje dostupnost dalších živin pro rostliny,
zejména zvyšuje přijatelnost fosforu. Vápnění dále zlepšuje půdní strukturu, fyzikální vlastnosti půdy,
zakořenění rostlin a biologickou aktivitu půdy.
Jak pH rychle upravit do optima?
Ideálně vysoce reaktivní a kvalitně upraveným vápencem. Díky reaktivnosti, snadné aplikaci,
rychlosti účinku je granulovaný vápenec Polcalc III. Generation optimální variantou jak rychle a
snadno upravit půdní podmínky, a tím i pozitivně ovlivnit výnos a kvalitu produkce. Zefektivňuje se
tak využití dusíkatých a NPK hnojiv. Doporučené dávkování je od 200 do 600 kg/ha a aplikace je
možná pomocí většiny rozmetadel minerálních hnojiv, jak před setím, tak i do vzešlých porostů. Proto
je ideální pro rychlou úpravu podmínek v jarních ječmenech, kukuřici a cukrové řepě.
Chcete rychlejší a efektivnější využití minerálních hnojiv?
Po základním přihnojení je ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny s prvním postřikem.
Nastartujeme intenzivní uvolňování živin z minerálních hnojiv a zároveň podpoříme zakořenění.
Kukuřice a cukrovky mají po aplikaci rychlejší start s lepším příjmem vody i živin. Porosty mají díky
tomu lepší odolnost k přísuškům v pozdější fázi vegetace. Obrovskou výhodou je možnost aplikace s
herbicidem. Ta probíhá u obou plodin v prvních fázích růstu, u kukuřic společně s herbicidní
ochranou, v cukrové řepě v termínech T2-T3.

Efektivní listová výživa
Jak řešit dodání fosforu a mědi, podporu růstu a choroby?
Ideálně v jednom vstupu. Pro rané fáze vegetace je ideální využít naše speciální listové PK a Cu
hnojivo AktiFer SuperPhos + Cu. Přínosem aplikace je dodání P a Cu pro lepší využití dusíku.
Dodání fosforu dále podporuje tvorbu kořenového systému. Aplikace zároveň zvyšuje pevnost pletiv,
výkon fotosyntézy a produkci Phytoalexinů, kterými se rostlina přirozeně brání proti chorobám a
škůdcům s podporou fungicidního efektu mědi.
Co mají hnojiva AktiFer navíc?
Jsou to hnojiva, která dokáží efektivně dodat rostlině potřebné živiny a zároveň mají i přidanou
hodnotu. Pod tímto si můžeme představit například listovou stimulaci či podporu účinnosti
pesticidních aplikací, díky nízkému pH a velkému množství smáčedel. Řada hnojiv AktiFer tyto
nároky splňuje a vyznačuje se vysokou koncentrací, a hlavně využitelností živin. Je tomu tak zejména
za využití optimálního množství adjuvantů a smáčedel, chelataci živin, nanočásticím a přesně
zvolenému množství mikroelementů. Zároveň se jedná o jediná hnojiva v Evropě s růstovým
hormonem EPIN, pro zvýšení výkonnosti rostlin (stimulace růstu, obranyschopnost a příjem živin).
Vlastnostmi, kterými se listová hnojiva AktiFer vyznačují jsou vhodná pro efektivní foliární výživu

(široká škála makro i mikroelementů, síra, fosfor a měď) a zároveň podporují účinnost a prostupnost
pesticidů se kterými jsou aplikovány.
Čím řešit případné sucho nebo silné porosty?
V těchto případech doplňujeme AktiFer Micro a Macro. AktiFer Macro slouží pro dodání NPK při
intenzivním růstu a v případě omezeného příjmu z půdy v období sucha. Vyšší obsah P a K podporuje
také rozvoj kořene. AktiFer Micro je naopak vhodný pro preventivní i akutní dodání mikroelementů.
Hlavní výhodou pro rostliny je dodání všech mikroprvků v optimálním poměru. Nehrozí tedy
snižování výnosu nedostatkem jednoho z nich (Liebigův zákon minima).
Doplnění ubývající síry v půdě
Je to z hlediska ochrany i výživy. Proto v případě plodin s vyšším odběrem síry je možné volit mimo
často nedostatečné dodání síry přes půdu, také listovou aplikaci v době největší potřeby. Největším
významem síry je využití dusíku v rostlině, tvorbu bílkovin v potravinářských pšenicích a olejnatost u
řepky. Pro rychlé dodání síry v případě nedostatku nebo pro navýšení N-látek a olejnatosti v pozdní
fázi vegetace, doporučujeme aplikaci AktiFer S se sírou, dusíkem a mikroelementy. Pro efektivní a
pozvolné dodání síry je vhodný AktiFer Element S-800, s elementární sírou, která má delší
perzistenci a na rostlinách působí fungistaticky.
Zemědělská praxe dokazuje, že produkty společnosti BioAktiv CZ mají stabilní rentabilitu, což
potvrzují stovky tisíc aplikovaných hektarů ročně a dlouholeté pokusy Spolku pro ječmen a slad,
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České zemědělské univerzity v Praze, společnosti
Selgen a.s. a mnoha pokusných stanic po celé ČR.