Project Description

reference od Agro Bílá a.s. – kukuřice, pšenice, ječmen ozimý, žito, řepka ozimá